« Tagasi

Pärnu maantee lõik Karksi-Nuias on taas liiklusele avatud

30. septembril avati pärast rekonstrueerimistöid taas liiklusele Valga–Uulu maantee km 57,5–59,2 asuv Karksi-Nuia Pärnu maantee lõik.

Maanteeameti tellimusel rajati lõigule uus sademeveekanalisatsiooni torustik, katendikonstruktsioon ning mõlemale poole sõiduteed uued kõnniteed.

Ehitustöid teostas TAVT OÜ ja omanikujärelevalvet Taalri Varahaldus AS. Ehitustööde maksumus oli ca 686 000 eurot.

 

Foto