« Tagasi

Õisu lasteaed võtab tööle logopeedi

Õisu lasteaed kuulutab välja konkursi
LOGOPEEDI ametikoha täitmiseks
(0,25 koormusega)
 
Kandideerimisavaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide
koopiad saata hiljemalt  15. detsembriks 2019 e-posti aadressile oisulasteaed@mulgivald.ee
Tööle asumise aeg jaanuar 2020.
Info telefonil 5302 1900.