« Tagasi

Mulgi Vallavolikogu istung 21. veebruaril 2018

Mulgi Vallavolikogu VI istung toimub kolmapäeval, 21. veebruaril 2018. a algusega kell 15.00 Kulla külas Leerimaja II korrusel. Istungile kinnitamiseks esitava p ä e v a k o r r a kavand:

 1. Elle Toomi vaidele vastamine sundvalduse seadmise Kassepa kinnistul asuva Mati tee kohta
  Vaide esitaja Elle Toomi seletuste ärakuulamine
  Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
   
 2. Mulgi valla 2018. aasta eelarve eelnõu II lugemine
  Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
  Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
   
 3. Loa andmine laenu võtmiseks
  Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus
   
 4. Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
  Ettekandja: abivallvanem/sotsiaalvaldkonna juht Ene Maaten
  Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
   
 5. Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
  Ettekandja: abivallvanem/sotsiaalvaldkonna juht Ene Maaten
  Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
   
 6. Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
  Ettekandja: abivallvanem/sotsiaalvaldkonna juht Ene Maaten
  Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
   
 7. Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord
  Ettekandja: abivallvanem/sotsiaalvaldkonna juht Ene Maaten
  Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela
   
 8. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Kiikre tn 32, Mõisaküla)
  Ettekandja: abivallavanem Ervin Tamberg
   
 9. Kooli pidaja pädevuse delegeerimine
  Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
   
 10. Revisjonikomisjoni põhimääruse kinnitamine
  Ettekandja: volikogu aseesimees Villu Võsa
   
 11. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
  Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Taimo Tugi
   
 12. Kohal algatatud küsimused
   
 13. Vallavanema ja volikogu esimehe info
  Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling