« Tagasi

Mulgi Vallavalitsus võtab teenistusse avalike suhete spetsialisti

Mulgi Vallavalitsus võtab teenistusse
AVALIKE SUHETE SPETSIALISTI

Tööülesanded on: Mulgi valla maine kujundamine; vallavalitsuse esindamine suhtluses meediaga ja valla meediasuhtluse korraldamine; valla kommunikatsioonisüsteemi loomine ja juurutamine, sh asutusesisese kommunikatsiooni korraldamine; pressiteadete kirjutamine ning valla uudiste kajastamine; avalikkuse informeerimine volikogu ja valitsuse tegevusest; valla sümboolika kasutamise korraldamine; valla esindusmeenete valimise ja kasutamise koordineerimine; valla ajalehe Mulgi Sõna väljaandmise korraldamine.

 

Nõuded kandidaadile:

  • kõrgharidus;
  • väga hea sõnalise eneseväljendamise, suhtlemis- ja esinemisoskus;
  • eesti keele valdamine kõrgtasemel ja ühe võõrkeel oskus suhtlustasemel;
  • omab algatusvõimet ja loovust ning oskust stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega;
  • orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas;
  • oskab planeerida tööprotsessi, omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet;
  • oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses ja/või meediavaldkonnas ning juhiloa ja isikliku sõiduauto olemasolu.

 

Omalt poolt pakume:

  • eneseteostamise võimalust;
  • motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
  • võimalust täiendõppeks ja koolituseks.

 

Lisainfo:

Kandideerijal esitada järgmised dokumendid:
1. allkirjastatud sooviavaldus;
2. elulookirjeldus (CV);
3. motivatsioonikiri;
4. haridust tõendava dokumendi koopia;
5. muud dokumendid kandideerija soovil.

 

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 21. jaanuaril 2021 märgusõnaga "Avalike suhete spetsialisti konkurss" aadressile Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja või e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee (digiallkirjastatult).

Lisainfo: Imre Jugomäe, vallavanem telefonidel 435 4781, 5597 2631, e-posti aadress imre.jugomae@mulgivald.ee