« Tagasi

Mulgi Vallavalitsus kehtestas kohalikel teedel ja tänavatel ajutise liikluspiirangu

Mulgi Vallavalitsus kehtestas valla territooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel ja tänavatel ajutise liikluspiirangu sõidukitele, mille registrimass ületab 8 tonni. 

Piirangu eesmärk on vältida teedel, tänavatel ja teerajatistel looduslikest mõjudest tingitud kahjustusi.

Piirang ei laiene operativsõidukitele ja jäätmeveoteenust osutavale ettevõttele.