« Tagasi

Mulgi valla mittetulundusühingud saavad taotleda järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetust

17. juunil võttis Mulgi Vallavolikogu vastu määruse „Mulgi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord". Kord reguleerib Mulgi valla eelarvevahenditest mittetulundustegevuseks ettenähtud toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuste andmist, järelevalve teostamist ja aruandlust. Toetuse andmise eesmärk on toetada valla eelarvest omaalgatuslikku ja mittetulunduslikku tegevust Mulgi vallas.
 
Toetuste taotlusi järgnevaks eelarveaastaks saab esitada Mulgi vallavalitsusele hiljemalt jooksva aasta 30. septembriks. Peale toetuse taotluste esitamise tähtaega võib esitada täiendavaid taotlusi seoses uutest toetusprogrammidest taotletava toetuse kaasfinantseerimiseks ja ühekordseid toetusi varasemalt planeerimata tegevuste finantseerimiseks. Määrusega saab tutvuda riigiteataja koduleheküljel: https://www.riigiteataja.ee/akt/401072020008
 
Dmitri Orav
Abivallavanem/valdkonnajuht