« Tagasi

Mulgi valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määr

Alates uuest aastast on Mulgi valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta ühes kuus 29,20 eurot.
 
Aluseks võttes Mulgi Vallavolikogu 21. jaanuar 2018 määruse nr 16 § 2 Osalustasu suurus, kus sätestatakse et osalustasu ühe lapse kohta moodustub 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.
 
Eesti ametiühingute keskliit ja Eesti tööandjate keskliit leppisid kokku, et alampalk kerkib seniselt 540 eurolt järgmisel aastal 584 eurole.
 
Alampalga tõus kergitab Mulgi valla lasteaia kohatasusid kuna need on omavahel proportsionaalselt seotud.