Matkarajal Rohelised Rööpad teostatakse rekonstrueerimistöid

Head matkajad ja tervisesportlased!
 
Mulgi Vallavalitsus annab teada, et matkarajal Rohelised Rööpad (kitsarööpmeline raudteetamm) teostab Riigimetsa Majandamise Keskus metsatöid, mille käigus rekonstrueeritakse kuivendusvõrku. Raudteetammi teed kasutatakse metsamaterjali väljaveoteena ning likvideeritakse teepeenardelt võsa. Töid teostatakse Kangru rabast läbival lõigul, Lasari külas, katastriüksusel katastritunnusega 10501:004:4731.
 
Metsatööd on planeeritud läbi viia 2019. aasta jooksul. Sellega seoses kutsume rajal matkajaid ja sportlasi panema tähele sõidukeid, et rajal liiklemine kulgeks kõigile turvaliselt.