« Tagasi

Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine

Alates 10. septembrist kuni 31.oktoobrini on avatud taotlusvoor kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmiseks.

Taotlusvooru infopäev toimub 24. septembril kell 13.00 – 15.00. Rahandusministeeriumi suures saalis aadressil Väike-Ameerika 1.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, kohalike omavalitsuste liidud, maakondlikud arenduskeskused, sihtasutused ja mittetulundusühingud.

Toetust on võimalik saada uuringute ja analüüside läbiviimiseks, metoodikate ja mudelite koostamiseks, koolituseks ja nõustamiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoobril 2018.a kell 16.30.

Taotlusvooru eelarve on 250 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus kohaliku omavalitsuse üksusele on 10 000 eurot ning omavalitsuste ühisprojektidele, kohaliku omavalitsuse üksuste liitudele, maakondlikele arenduskeskustele või nende võrgustikule, mittetulundusühingule ja sihtasutusele või nende esindusorganisatsioonidele on 25 000 eurot. Omafinantseering on vähemalt 15% abikõlblikest kuludest.

Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Taotlusvooru tingimustega saab tutvuda Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel:

https://www.rtk.ee/toetuste-rakendamine/haldusvoimekus/kohalik-ja-regionaalne-arendusvoimekus-toetused/kohaliku