« Tagasi

Karksi-Nuia lasteaia projekt "Projektõppe parimate praktikate rakendamine lasteaia õppe- ja kasvatustöös"

Sihtasutus Innove Eesti elukestva õppe strateegia 2020 programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid" raames taotlusvoorust „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus" sai Karksi- Nuia lasteaed  toetust 2945,85 eurot taotlusele „Projektõppe parimate praktikate rakendamine lasteaia õppe-ja kasvatustöös". Toetuse andmise eesmärk on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

„Projektõppe parimate praktikate rakendamine lasteaia õppe-ja kasvatustöös" projekti eesmärk on lasteaiatöötajate teadmiste  ja oskuste täiendamine parimate praktikatega tutvumise ja kolleegilt kolleegile õppimise kaudu ning lasteaia õppekava uuendamine. Projekt on suunatud Karksi-Nuia lasteaia töötajatele, kaasates õppepäevadele Mulgi valla lasteaedade töötajaid.

Projekti tegevused toimuvad ajavahemikul 15.02-04.06.2018. Esimesel kokkusaamisel, 15. veebruaril tutvustas Karksi-Nuia lasteaias Tallinna Ülikooli lektor Maire Tuul muutunud õpikäsituse teooriat ja praktikat.  23. märtsil toimuval õppepäeval jagab kogemusi projektõppest Ülenurme lasteaia õpetaja Evelin Sarapuu. 4. juunil toimub õppepäev Tartu Eralasteaias Terake.

Seatud eesmärkidest lähtuvalt loob projekt võimaluse lasteaiatöötajatel  ühiselt omandatud uute teadmiste ja oskustega  uuendada lasteaia õppekava ning rakendada lapsest lähtuvat õpet. Õppe- ja kasvatustöö korraldus lasteaias toetub projektidel põhinevale seostatud õppele (projektõppele), mille tulemusena on lapsed aktiivsed tegutsejad ja õppijad ning lapsevanemad on kaasatud õppe-ja kasvatustöösse. Õpetajad jagavad kogemusi ja parimaid praktikaid omavahel Mulgi valla lasteaedade kolleegidega.

Programmi tegevuste elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.