Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi JURISTI ametikoha täitmiseks

 
Põhiülesanded:
 • dokumendihaldus ning infoliikumise korraldamine;
 • vallavolikogu- ja vallavalitsuse liikmete nõustamine juriidilistes küsimustes;
 • vallavolikogu- ja vallavalitsuse määruste, otsuste ja korralduste eelnõude ettevalmistamine;
 • teiste ametnike poolt koostatud eelnõude õiguspärasuse kontroll;
 • haridusvaldkonna juriidiline nõustamine;
 • juriidiliste dokumentide koostamine, kontrollimine ning kooskõlastamine;
 • igapäevase sujuva kontoritöö tagamine, suhtlemine klientidega. 
Ametikoha asukoht on Mulgi vald, Kulla (Halliste piirkond).
 
Nõuded kandidaadile:
 • juriidiline kõrgharidus;
 • teadmiste omamine riigi põhiseadusest ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ning avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • väga hea suuline- ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus;
 • kohusetundlikkus, täpsus, algatus- ja analüüsivõime, ausus, õppimisvõime, stressitaluvus;
 • arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning andmekogude kasutamise oskus.
Kasuks tuleb:
 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • haridusvaldkonna tundmine;
 • perekonnaseisuametniku tunnistus.
Pakume:
 • võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse; 
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • erialast täienduskoolitust;
 • meeldivat töökeskkonda.
 
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.
 
Kandidaadil esitada taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 17. veebruariks 2020 aadressile Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja Mulgi Vallavalitsus märgusõnaga „Jurist" või digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee.
 
Täiendav info:
Milja Janson (vallasekretär), telefon 435 4788, e-posti aadress milja@mulgivald.ee,
Ene Maaten (Halliste piirkond, abivallavanem/valdkonnajuht, telefon 56980787, e-posti aadress ene@mulgivald.ee.