Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab kuus tasuta infopäeva: "Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel"
 
21. veebruar 2019 - Tori rahvamaja, Pärnumaal
 
26. veebruar 2019 - Goldenbecki maja, Kullamaa, Läänemaa
 
6. märts 2019 - Ida-Viru Taluliit, Rakvere 27, Jõhvi, Ida-Virumaa
 
12. märts 2019 - Euroopa Liidu Eesti esindus, Rävala 4, Tallinn
 
13. märts 2019 - Võrumaa Toidukeskus, Koidule 7, Võru
 
Kõik infopäevad algavad kell 10.00 ja kestavad kuus akadeemilist tundi.
 
REGISTREERIMISED eelpool toodud kodulehtede linkide kaudu või e-posti saates
merry@kodu.ee või 736 6955
 
Infopäeva lektoriteks on jurist Keidi Kõiv ja kohaliku tegevusgrupi tegevjuht või meetmekoordinaator. Infopäeval osalevad PRIA spetsialistid. Infopäev korraldatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde meetme programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas" raames.
 
Infopäevale on oodatud nii LEADER meetme toetuse taotlejad, kui ka toetuse saajad, MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused. Samuti on oodatud infopäevale ka ettevõtjad, kes soovivad riigihangetes pakkujana osaleda. Teemade avamisel käsitletakse samaaegselt ka pakkuja poolset vaadet. Teretulnud on ka teised riigihanke teemast huvitatud osalejad.
 
Küsimuste korral:  Merry Aart merry@kodu.ee 736 6955
                              Ave Bremse ave.bremse@pmk.agri.ee