Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosolek

Mulgi Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni  koosolek toimub neljapäeval, 14. veebruaril 2019. a  algusega kell 16.00 Abja-Paluoja Pärnu mnt 30  I korruse koosoleku ruumis.
 
Koosoleku p ä e v a k o r r a s:
1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Mõisaküla, Kiikre 37a, Mõisaküla Luhaääre tee L1)
2. Mulgi valla 2019. aasta eelarve projekti II lugemine
3. Mulgi valla tunnustuste avamise korra III lugemine
4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord Mulgi vallas
5. Mulgi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019–2030
6. Jooksvad küsimused