Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek

Mulgi Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 13. veebruaril algusega kell 16.00 Mõisakülas volikogu istungite ruumis aadressil  Jaan Sihveri tn 4.
 
Koosoleku p ä e v a k o r d:
1. Mõisaküla Hoolekandekeskuse põhimääruse uue redaktsiooni läbivaatamine
2. Omaosaluse taotlemine Mõisaküla Hoolekandekeskuse projektile
3. Mulgi valla sümboolika konkursi tingimuste läbivaatamine
4. Mulgi valla tunnustuste avaldamise kord
5. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord Mulgi vallas