Mulgi valla jäätmekava 2019-2023 eelnõu avalik väljapanek

Mulgi Vallavalitsus teatab, et Mulgi valla jäätmekava 2019 kuni 2023 eelnõu avalik väljapanek toimub 15. veebruar kuni 01. märts 2019. a.  Jäätmekava eelnõuga saab tutvuda:
  1. Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, Mulgi vald;
  2. Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald;
  3. Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, Mugi vald;
  4. Jaan Sihveri 4, Mõisaküla, Mulgi vald
  5. Mulgi valla kodulehel, aadressiga: https://mulgivald.ee/.
 
Ettepanekuid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Mulgi Vallavalitsusele, aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja või elektrooniliselt mulgi@mulgivald.ee
 
Avaliku väljapaneku kestel laekunud ettepanekute või vastuväidete laekumisel korraldab Mulgi Vallavalitsus avaliku istungi 04. märtsil 2019 kell 14.00 Mulgi vallavalitsuse koosolekute ruumis Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja.