SEB Heategevusfond kutsub kandideerima õppestipendiumitele

SEB Heategevusfond annab 2019. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad või elanud noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad ja isad, kes soovivad oma haridusteed jätkata.
 
Stipendium on mõeldud:
  • õppemaksu tasumiseks,
  • õppevahendite soetamiseks ja/või
  • igakuiseks isemajandamiseks,
  • lastehoiu (või lasteaia) maksu tasumiseks (noore lapsevanema stipendium).
 
Taotlusi saab esitada kaks korda aastas ning programmist osavõtt pakub stipendiaatidele toetust oma eesmärkide saavutamisel haridustee alustamisel või jätkamisel.
 
Õppestipendiumile kandideerimist ootame kõigilt kuni 25-aastastelt (k.a) nii eestkosteperedest, hooldusperedest, turva- või asenduskodus elanud või praegu elavatelt noortelt, kellel on soov õpinguid alustada või jätkata, õppides täiskoormusega gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.
 
Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 25-aastased. Stipendium on mõeldud lapsevanematele, kes soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.
 
Taotluste esitamise tähtpäev on 8. veebruar 2019. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud tulust ning annetuskeskkonna "Ma armastan aidata" annetustest.
 
Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks: http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium