Mulgi Vallavalitsus võtab tööle Abja Turu juhataja

Mulgi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Abja Turu juhataja vaba ametikoha täitmiseks.

 
Tööülesannete lühikirjeldus:
 • uue hallatava asutuse käivitamine ja selle tegevuse juhtimine;
 • hallatava asutuse tegevusplaanide ja eelarvete koostamine, nende täitmise korraldamine ja
 • jälgimine;
 • hallatava asutuse majandus- ja finantstegevuse eest vastutamine.
 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • üldkeskharidus;
 • hea organiseerimis-, koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • kasuks tulevad teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest;
 • arvuti kasutamisoskus;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus;
 • juhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Avalduse esitamise tähtajaks on 27. jaanuar 2019.

Koos avaldusega esitada järgmised dokumendid:
 • CV (elulookirjeldus);
 • hariduse vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • visioon turu toimimisest ja arengust;
 • konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Avaldus ja dokumendid esitada paberkandjal Mulgi Vallavalitsusse, Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, Mulgi vald, Viljandimaa.