Mulgi Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek 10.12.2018

Mulgi Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 10. detsembril kell 13.00 Abja-Paluojal, vallamaja istungisaalis.

Päevakord:

1.      Mulgi valla 2019. aasta eelarve eelnõu I lugemine

2.      Lühiajalise laenukohustuse võtmine

3.      Mulgi valla arengukava aastateks 2019 kuni 2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2019 kuni 2022 vastuvõtmine

4.      Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgakorraldus

5.      Tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine

6.      Vallavara kasutusse andmise lepingu pikendamine (Nurme tn 3–7 Halliste)

7.      Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+