Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise murutraktori võõrandamiseks

Mulgi Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluva murutraktori John Deere 1445 4WD koos frontaalniiduseadmega.
 

 • Enampakkumise alghind on 1500  eurot. Osavõtutasu 15.00 eurot.
 • Objektiga tutvumine: tööpäevadel, eelnevalt aeg kokku leppida telefonil 5648 2105.
 • Osavõtutasu tasuda hiljemalt pakkumiste esitamise tähtajaks Mulgi valla arvelduskontole nr EE181010302010331004 SEB Pangas. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu. Osavõtutasu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.
 • Tagatisraha 150.00 eurot tasuda hiljemalt pakkumiste esitamise tähtajaks Mulgi valla arvelduskontole nr EE181010302010331004 SEB Pangas.
 • Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole vastuolus õigusaktidega ning kellel ei ole Mulgi valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi (võlgnevusi). Igal pakkujal on õigus esitada üks pakkumine.
 • Ostu-müügilepingu vormistamisega seotud kulutused tasub ostja.
   

Kirjalikud pakkumised esitada  kinnises ümbrikus märgusõnaga „murutraktor" hiljemalt 10. detsember 2018 kella 11-ks Mulgi Vallavalitsusele Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, Mulgi vald.
 

Avaldus sooviga osa võtta enampakkumisest peab sisaldama:

 1. pakkuja nime, isiku- või registrikoodi, elu- või asukohta;
 2. füüsilise isiku puhul koopiat isikut tõendavast dokumendist, juriidilistel isikutel põhikirja kohase pädeva organi otsust pakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks;
 3. vajadusel esindaja volitusi tõendavat dokumenti;
 4. nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 5. sõnadega väljendatud pakkumise summa;
 6. dokumente enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
 7. pakkumise esitamise kuupäeva ja esitaja allkirja.
   

Müüdava vara eest tasutav summa peab olema laekunud müüja arvelduskontole nr EE181010302010331004 pangas hiljemalt 2 pangapäeva enne müügilepingu sõlmimist.

Müüdav vara antakse üle ostja otsesesse valdusesse pärast müügilepingu sõlmimist.

Enampakkumine viiakse läbi vastavuses Mulgi Vallavolikogu 20. juuni 2018. a määrusega nr 44 „Mulgi vallavara valitsemise kord".