Ühinenud omavalitsuste Abja, Halliste ja Karksi valla ning Mõisaküla linna kodulehed on leitavad aadressidelt:
Abja vald http://www.abja.ee/  
Halliste vald http://www.halliste.ee/  
Karksi vald http://www.karksi.ee/
Mõisaküla linn http://www.moisakyla.ee/

Kodulehtedel on informatsioon uuendatud kuni 27. aprillini 2017. a.

Viljandimaa töötukassa osakond ootab detsembrist alates kliente uutes ruumides

Alates 3. detsembrist asub Eesti Töötukassa Viljandimaa osakond Viljandi kesklinnas, UKU keskuses, aadressil Tallinna tn 41. Kolimine tuli võtta ette, kuna senised ruumid olid klientidele ebamugavad ja jäid kitsaks.

Eesti Töötukassa Viljandimaa osakonna juhataja Merit Laan märkis, et viimase kolme aastaga on töötukassa tegevussuunad ja sihtrühmad olulist täiendust saanud. „Töötukassa ei tegele enam ainult töötute inimestega, vaid toetab inimesi nii töö leidmisel kui ka töö hoidmisel.  Alates 2015. aastast pakub töötukassa karjäärinõustamist töötavatele inimestele. Eelmisel aastal rakendunud „Tööta ja õpi!" programm annab ka töötavatele inimestele võimaluse end täiendada.  Lisaks on töötukassa nõu ja jõuga toeks tööandjatele töötajate leidmisel ja nende oskuste arendamisel, hindab töövõimet, rehabilitatsiooniteenuse vajadust ning abistab vähenenud töövõimega inimesi töökoha leidmisel ja hoidmisel," rääkis Laan.

Tuleva aasta algusest luuakse töötukassa juurde karjäärikeskus, mis ühendab senise Innove Rajaleidja keskuste poolt pakutava karjäärinõustamise- ja info teenuste süsteemi töötukassa senise karjääriteenuste süsteemiga. Karjäärikeskuse loomisega töötukassa juurde, kasvab töötukassa roll oluliselt ka koolinoorte karjäärivalikute toetamisel.

Seni oli Viljandi esindus osaliselt ajutisel pinnal. Näiteks õppeklass polnud seetõttu grupinõustamisteks sobiv. Probleeme oli ka klientide privaatsuse tagamisega, ruumipuudus oli suur. Ratastooliga inimestel oli iseseisvalt liikuda väga keeruline, esimesele korrusele pääses vaid ette helistades, õppeklassi pääsemine oli aga iseseisvalt lausa võimatu, sest kaldtee on järsk.

Sobivaid ruume otsiti Viljandis enam kui poolteist aastat, üle vaadati palju erinevaid pindu, et leida klientide teenindamiseks parim lahendus. 

Viljandimaa esinduse lahtioleku ajad ei muutu, täpsemat infot saab töötukassa kodulehelt või saab infotelefonilt 15501.