Ühinenud omavalitsuste Abja, Halliste ja Karksi valla ning Mõisaküla linna kodulehed on leitavad aadressidelt:
Abja vald http://www.abja.ee/  
Halliste vald http://www.halliste.ee/  
Karksi vald http://www.karksi.ee/
Mõisaküla linn http://www.moisakyla.ee/

Kodulehtedel on informatsioon uuendatud kuni 27. aprillini 2017. a.

Mulgi Vallavolikogu istung kolmapäeval, 21. novembril kell 15.00 Kulla Leerimajas

 

Mulgi Vallavolikogu XIII istung toimub kolmapäeval, 21. novembril 2018. a algusega kell 15.00 Kulla Leerimajas.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

  1. Mulgi valla arengukava aastateks 2019 kuni 2025 eelnõu II lugemine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

  1. Mulgi valla eelarvestrateegia aastateks 2019 kuni 2022 eelnõu I lugemine

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

  1. Audiitori määramine

Ettekandja: pearaamatupidaja Eha Vene

  1. MTÜ Tuhalaane taotlus Tuhalaane Rahvamaja kinnistu otsustuskorras üle andmisest

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

Kaasettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk

  1. Mulgi valla heakorraeeskiri ja koormiste kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

  1. Mõisaküla Noortekeskuse põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

  1. Mõisakülla Raamatukogu põhimääruse uue reaktsiooni kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

  1. Mõisaküla Raamatukogu kasutamise eeskirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Andres Rõigas

  1. Karksi-Nuia Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonna juht Dmitri Orav

Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

  1. Abja Gümnaasiumi põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

  1. Õisu Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten

Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

  1. Pädevuse delegeerimine Mulgi Vallavalitsusele (noorsootöö seadus § 152 ja § 191 lg 2)

Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

  1. Mulgi Vallavolikogule laekunud taotluste läbiarutamine

Ettekandja: vallavolikogu esimees Arvo Maling

  1. Kohal algatatud küsimused
  2. Vallavanema ja volikogu esimehe info