Ühinenud omavalitsuste Abja, Halliste ja Karksi valla ning Mõisaküla linna kodulehed on leitavad aadressidelt:
Abja vald http://www.abja.ee/  
Halliste vald http://www.halliste.ee/  
Karksi vald http://www.karksi.ee/
Mõisaküla linn http://www.moisakyla.ee/

Kodulehtedel on informatsioon uuendatud kuni 27. aprillini 2017. a.

Mulgi valla arengukava 2019-2025 avalik arutelu

Mulgi valla arengukava 2019-2025 avalik arutelu toimub 28. oktoobril kell 12.00  Karksi-Nuia Kultuurikeskuses .

Mulgi valla arengukava 2019-2025 materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil  https://mulgivald.ee/arengukavad.

Paberkandjal eelnõuga saab tutvuda Mulgi valla Abja, Halliste, Karksi ja Mõisaküla piirkonna vallavalitsustes ja valla raamatukogudes.

Eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 4. november 2018. a.

Muudatusettepanekuid saab esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil karksi@mulgivald.ee  või paberkandjal Mulgi vallavalitsuse Karksi piirkonda Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, Mulgi vald, 69104 Viljandi maakond.