Mulgi valla arengukava 2019-2025 avalik väljapanek

Mulgi Vallavalitsus korraldab valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avaliku väljapaneku 22. oktoobrist kuni 4. novembrini 2018. a.

Mulgi valla arengukava aastateks 2019–2025 ja eelarvestrateegia on avalikustatud veebis.

Paberkandjal eelnõuga saab tutvuda Mulgi valla Abja, Halliste, Karksi ja Mõisaküla piirkonna vallavalitsustes ja valla raamatukogudes.

Mulgi valla arengukava 2019-2025 materjalid: 

Eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 4. november 2018. a.

Muudatusettepanekuid saab esitada:

  • Mulgi Vallavalitsuse Karksi piirkonna aadressil karksi@mulgivald.ee digitaalselt allkirjastatult  või Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, Mulgi vald, 69104 Viljandi maakond.