Konkurss Viljandimaa Ettevõtlus 2018

Viljandimaa ettevõtluse auhind on maakonna kõrgeim tunnustus ettevõtjatele. Auhindade jagamisega väärtustatakse maakonna ettevõtjate tegevust. Auhinna väljaandmise on ellu kutsunud AS Eesti Meedia, SA Viljandimaa Arenduskeskus ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit.

Auhinnad ja nende väljaandmise kriteeriumid

Konkursi käigus selgitatakse välja parimad ettevõtted viies Viljandimaale kõige tähtsamas valdkonnas.

Kandidaate hindab 10-liikmeline komisjon, mis koosneb ettevõtjatest, AS Eesti Meedia esindajast, SA Viljandimaa Arenduskeskuse esindajatest, omavalitsuste esindajatest ja Luminor Bank AS-i esindajast. Kui avaliku konkursi käigus ei esitata piisavalt sobivaid kandidaate, korraldab hindamiskomisjon ise andmete kogumise.

Kandideerida saab kuni 29.10.2018 (k.a)

Auhindade väljaandmise üldkriteerium on, et kandideerival ettevõttel ei tohi olla seisuga 29.10.2018 Maksu- ja Tolliameti andmetel maksuvõlga.

Statuudiga saab tutvuda siin

Kandideerimiseks tee oma valik alljärgnevatel linkidel klikkides:

„Aasta ettevõte 2018"

„Aasta toode/teenus 2018"

„Maaelu edendaja 2018"

„Särav startija 2018"

„Loomeettevõte 2018"