Mulgi Vallavolikogu istung kolmapäeval, 17. oktoobril kell 15.00 Abja-Paluojal

Mulgi Vallavolikogu XII istung toimub kolmapäeval, 17. oktoobril 2018. a algusega kell 15.00 Abja-Paluojal, Pärnu mnt 30 I korrusel.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra  p r o j e k t:

 1. Mulgi valla 2018. aasta I lisaeelarve

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

 1. Mulgi valla üldplaneeringu algatamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Mulgi valla arengukava aastateks 2019 kuni 2025 eelnõu I lugemine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

 1. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Lapilaane – Vill Do OÜ)

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervin Tamberg

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Vallavara koormamine reaalservituudiga (Karksi-Nuia, Viljandi mnt 1 ja Viljandi mnt 1A)

Ettekandja: jurist Inge Dobrus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

 1. Aasa tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus

 1. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Mulgi vallas

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidla

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

 1. Abja Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Abja Muusikakooli põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1.  Abja Noortekeskuse põhimääruse  uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Abja Päevakeskuse põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Mari Saarela

 1. Abja Turu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Taimo Tugi

 1. Mõisaküla Muuseumi põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ervi Tamberg

Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Eveli Allik

 1. Halliste Põhikooli põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Ene Maaten

Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas

 1. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

 1. Kultuurikomisjoni esimehe tagasiastumine, uue esimehe valimine ja komisjoni koosseisus muudatuste tegemine

Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

 1. Kohal algatatud küsimused
 2. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling