Ühinenud omavalitsuste Abja, Halliste ja Karksi valla ning Mõisaküla linna kodulehed on leitavad aadressidelt:
Abja vald http://www.abja.ee/  
Halliste vald http://www.halliste.ee/  
Karksi vald http://www.karksi.ee/
Mõisaküla linn http://www.moisakyla.ee/

Kodulehtedel on informatsioon uuendatud kuni 27. aprillini 2017. a.
« Tagasi

Hajaasustusprogrammi taotlusi saab esitada 11. juunini

Hajaasustuse programmi taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018. 

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.  Toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.  Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi  on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad.  Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viie eelneva kalendriaasta programmist saadud toetuse summa. Omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.   

Taotlus koos vajalike lisadega esitada hiljemalt 11. juuniks 2018 paberil või digitaalselt allkirjastatuna Mulgi vallavalitsusele Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja või mulgi@mulgivald.ee . Võimalus esitada ka Mulgi valla OMA ELAMISPIIRKONNAS:  Halliste piirkond, Leerimaja, Kulla küla või anneli@mulgivald.ee;  Abja piirkond, Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja või arvi@mulgivald.ee;  Karksi piirkond, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia või karksi@mulgivald.ee. 

Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda:  Hajaasustuse  programm 2018, https://www.riigiteataja.ee/akt/126022018007 . Taotlusdokumendid, http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Enne taotluse esitamist tasub nõu küsida: Arvi Meidla telefon 435 4793, e-post arvi@mulgivald.ee või Anneli Pälsing  telefon 436 3185, e-post anneli@mulgivald.ee.