« Tagasi

Hääletamistulemuste kindlakstegemine Mulgi vallas

Hääletamistulemuste kindlakstegemine Mulgi vallas

Hääletamissedelite ülelugemist alustab häältelugemiskomisjon 04. märtsil 2019 kell 10.00 Pärnu mnt 30 Abja-Paluoja Mulgi vald. Häältelugemiskomisjoni ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse volikogu seaduses sätestatud korras moodustatud valla valimiskomisjon. Jaoskonnakomisjonidelt laekunud protokollide alusel teeb valla häältelugemiskomisjon kindlaks:
  1. Valijate nimekirjadesse kantud valijate arvu;
  2. Hääletamissedeli saanud valijate arvu;
  3. Hääletamisest osavõtnud valijate arvu (hääletamiskastides olnud sedelite arvu);
  4. Kehtetute hääletamissedelite arvu;
  5. Kandidaatidele ja erakondadele antud häälte arvu.
 
Jaoskonnakomisjonide protokollides olevate andmete õigsust kontrollib häältelugemiskomisjon hääletamissedelite ülelugemise teel.