Eterniidijäätmete kogumisring Mulgi vallas

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD, SEST KOGUTAVA ETERNIIDI MAHT ON TÄIS!!! (3.07.2020)

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldab koostöös SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus Mulgi vallas eterniidijäätmete kogumisringi. Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide üleandmiseks tuleb eelnevalt sellest teada anda.

Eelregistreeritud isikud saavad eterniidi üle anda tasuta määratud kogumispunktides (Kamara ja Karksi külas) hinnanguliselt aug-okt 2020 ühel kindlal kuupäeval, millest eelnevalt teavitatakse registreerunuid. Eterniiti võetakse tasuta vastu eelregistreeritud koguses ja registreerimislehti menetletakse laekumise järjekorras, kuna kogu projekti kogused on piiratud. Registreerimiseks palume täita eterniidi ära anda soovijal vastav taotlus ning saata täidetud registreerimisleht hiljemalt 10.07.2020 e-posti aadressile info@kejhk.ee või tuua paberkandjal vallavalitsusse aadressil Pärnu mnt 30 Abja-Paluoja või piirkonnapunktidesse (Halliste, Karksi, Mõisaküla).

Registreerimisleht