Eaka ja tema lähedase infolevik ja kaasamine

Tee oma tänane heategu! Kui sul on lähedane või tuttav 65+ vanusegrupis ja elab Viljandimaal ning Sina oled tema peamine toetaja - tule osale uurimisgrupis! Heategu ongi see, et annad eakale olulist infot ja seeläbi saab eakas elada tähendusrikast ja aktiivset elu J.

 

Mida uurimisgrupis osalemiseks tegema peab?

Lühidalt – suuna oma eakas tegutsema, suhtlema, ringides osalema jne (siis kui koroona risk taandub)

Pikemalt – mängime, et on sügi ja pime aeg. Sinu lähedane/tuttav eakas on kodus ja kurvameelne. Sina soovid, et lisaks sinuga veedetud ajale suhtleks ta veel teiste inimestega, leiaks uusi toredaid tuttavaid ja katsetaks uute hobidega. Kuhu Sa soovitad tal minna? Sõber internet aitab! Kus Sa leiad infot eaka seltskondliku vaba aja veetmise kohta? Kas üldse leiad?

Täpsemalt – uurimisgrupis osalemiseks planeeri aega umbes 1,5 tundi (alati võid rohkem) ja võtta ette järgmised tegevused:

Hakka internetist otsima infot eaka vaba aja veetmise võimaluste kohta tema kodukohas (koduküla, vallakeskus, linn jne). Info otsimisel võiks olla eaka elukoha omavalitsuse mõõde (vald, linn). Samas, keegi ei keela ka teistest omavalitsustest infot otsida.

Kirjuta otsingute tulemusel saadud info endale arvutisse. Kirjelda millistest allikatest infot otsisid? Kas info leidmine oli lihtne ja loogiline - kirjelda? Millist infot leidsid? Kas see on piisav info (näiteks saite täpsed kuupäevad ja kellaajad)? Millisest infot puudust tundsid? Mida lõpuks oma tuttavale eakale saad soovitada (2-3 tegevust)?

Nüüd täida ankeet SIIT (see võtab aega 5 min). Kui Sul on mitu lähedast eakat, kes elavad erinevas omavalitsuses või tegid uuringu mitme omavalitsuse kohta siis palume iga omavalitsuse kohta täita eraldi ankeet.

Ankeet küsib teie e-posti aadressi. Tagame Teie anonüümsuse ja uurimuse andmeid esitame ainult üldistatud kujul. E-posti aadressi vajame juhuks, kui on tarvis andmeid täpsustada.

Peale ankeedi täitmist ongi uurimisgrupis osalemine lõppenud! Aitähh – oleme väga, väga tänulikud, et panustasid oma aega meie uurimisgrupis osalemiseks!

Uurimisgrupis saab osaleda 2020 aasta juunist kuni septembri lõpuni.

 

Selle info põhjal, mis uurimisgrupp kogub teeb maakondlik tervisenõukogu Viljandimaa omavalitsustele ettepaneku, kuidas paremini eakatele, läbi nende lähedaste, infot pakkuda. Ikka eesmärgiga, et eakas oleks kaua aktiivne, rõõmus ja terve.

 

Viljandimaa Tervisenõukogu nimel

 

Elo Paap

elopaap@gmail.com