« Tagasi

2019. aasta huvitegevuse kava ja toetus

Riigikogu võttis 12.04.2017 vastu noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse, millega loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks, et huvitegevusele oleks juurdepääs suuremal hulgal noortel.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse arvestamisel võetakse aluseks komponendid nagu noorte arv, puudega noorte arv, toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv vanuses 7‒19, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekus ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus.

Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7.-19.aastaste unikaalsete noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks. Igal aastal esitatakse kava täitmise kohta tulemused.

2019. aasta valla eelarve on vaja esitada 10. oktoobriks, lähtuvalt sellest on tarvis esitada esialgne 2019. aasta huvihariduse ja -tegevuse kava.

Palume täita  tegevuskava järgmise aasta planeeritud tegevusteks.  

TEGEVUSKAVA VORM

Esialgu on oluline märkida  tegevus, tegveuse algus ja lõpp, eelarve ja eelarve sisu. Eelarves eraldi märkida personalikulu/töötasu, transport ja vahendid (inventor ja materjalid). Kui esialgne kava on valmis, palun ühendust võtta enda piirkonna koordinaatoriga, et koos kava üle vaadata.

Piirkondade kontaktid:

Abja piirkond – Maie Bratka  5118695 maie.bratka@mulgivald.ee

Halliste piirkond –  Deily Tatar 58861997 kaarlirahvamaja@mulgivald.ee

Karksi piirkond – Daisi Tatar 58300676 daisi.tatar@mulgivald.ee

Mõisaküla piirkond  - Marina Raid 435 5606 marina.raid@mulgivald.ee