« Tagasi

16. novembrist tuleb kasutusele võtta meetmed koroonaviiruse leviku peatamiseks

16. novembrist tuleb kõigil võtta kasutusele meetmed, millega koroonaviiruse levikut piirata ja enda ning teiste tervist kaitsta. 
 
Meetmed töökohal:
📌 Töötajatel soovitame teha võimaluse korral kaugtööd.
📌 Tööandjatel soovitame valmistada ette kaugtöö plaani ja korraldada kaugtöö juhuks, kui töökohal nakatub keegi koroonaviirusesse.
📌 Soovitame ära jätta kõik ühisüritused, sealhulgas jõulupeod, kus osalevad isikud, kes igapäevaselt kokku ei puutu.
 
Meetmed avalikes kohtades ja ühistranspordis:
📌 Ühistranspordis, kaubandusettevõtete teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides ning konverentsidel, kontsertidel, teatris ja kinos tuleb kanda maski või katta nina ja suu. Erandiks on inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastu näidustatud.
📌 Selle nõude täitmist palume jälgida ka vedajal, kaubandusettevõtjal või konverentsi, kontserdi, teatrietenduse ja kinoseansi korraldajal.
📌 Kaubandusettevõtete siseruumides asuvates teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides hakkab kehtima 2+2 reegel, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.
📌 Toitlus- ja meelelahutusasutustes peavad inimeste grupid hoidma kahemeetrist vahemaad, kusjuures ühes seltskonnas võib viibida kõige rohkem 10 inimest. Piirang ei puuduta ühe perekonna liikmeid.
📌 Toitlustus- ja meelelahutusasutuste lahtiolekuaega piiratakse alates keskööst kuni kella 6ni hommikul, et vältida inimeste kogunemist. Piirang ei hõlma toidu kaasamüüki.
 
Meetmed kodus ja pereringis:
📌 Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb tagada ohutus - kanda maski, hoida distantsi ning puhastada käed ja pinnad
📌 Hoolekandeasutustel tuleb tagada riskirühma kuuluvatele inimestele ohutud võimalused suhtluseks.
📌 Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad koroonaviirusega nakatunuga koos elamisel.

 

Maski plakat