JULGEOLEKUKRIIS UKRAINAS, OLULISED KONTAKTID MULGI VALLAS

sotsiaalnõunik Liana Andruško, telefon +372  524 7395, e-post liana@mulgivald.ee
maa- ja keskkonnanõunik Ervin Tamberg, telefon +372 5805 2900, e-post ervin@mulgivald.ee

Контактными лицами для военных беженцев Украины в волостной управе Мульги являются:
Лиана Андрушко +372  524 7395, liana@mulgivald.ee
Эрвин Тамберг, +372 5805 2900, ervin@mulgivald.ee

 

kriis.ee

 

Info Ukraina sõjapõgenikele ja seoses sõjaga Ukrainas

Mida teha, kui viibin Ukrainas või pean sinna minema?

Seoses Venemaa sõjalise rünnakuga Ukraina vastu uuendas Eesti välisministeerium reisihoiatust: Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel on palutud riigist lahkuda esimesel võimalusel ja tagasi pöörduda Eestisse. Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitatakse täielikult Ukrainasse reisimist vältida. Ukraina õhuruum on suletud, riigist saab lahkuda maismaad pidi.

Lisainfo riigikantselei veebilehel www.kriis.ee.

 

Mida saame teha Ukraina ja ukrainlaste abistamiseks?

Ukraina toetamiseks on avatud erinevad annetustelefonid ja muud kanalid. Kui soovid Ukrainat ja Ukraina inimesi toetada, leiab rohkem infot veebilehtedelt www.ukrainaheaks.eewww.pagulasabi.ee ning www.kriis.ee.

Majutusvõimaluste ettepanekud on oodatud sotsiaalnõuniku e-mailile: liana.andrusko@mulgivald.ee

Riigiinfo telefon 1247 (välismaa kõnekaardiga helistades ((+372) 600 1247)

 

Sõjapõgenike vastuvõtupunktid on:

 • Pärnus, aadressil Pikk tänav 18.
 • Tartus, aadressil Riia 179a

Vastuvõtupunktid on avatud 24/7

Pärnu vastuvõtupunkti tel +372 53499911

Tartu vastuvõtupunkti tel +372 53770588

 

Vastuvõtupunktid töötavad töötab ööpäevaringselt. Vastuvõtupunktis jagatakse Ukrainast tulnud inimestele infot ning selgitatakse välja, millist abi inimene vajab, kas sotsiaalset või psühholoogilist.

Samuti antakse seal vajadusel esmaabi, võetakse koroonaproov, väljastatakse Eesti isikukood ning soovi korral ajutine elamisluba - saame osutada palju teenuseid ühest kohast. See hoiab kokku Eestisse tulnud inimeste aega ning on kõige kiirem viis Eestis siseneda tööturule ning saada kooli- ja lasteaiakoht. Seejärel suunatakse Ukraina sõjapõgenikud ajutistesse majutuskohtadesse üle riigi.

Lisainfo: https://www.politsei.ee/et/juhend/info-seoses-ukraina-sojaga

 

Riigiinfo ja riiklikud teenused

 • Politsei- ja piirivalveameti Pärnu teenindus (Tammsaare pst 61) (+372) 612 3000) 
 • Migratsiooni küsimused s.h. töötamise registreerimine: migrationadvice@politsei.ee ((+372) 612 3500
 • Ukraina kogukond: (+372) 5650 2572
 • Ukraina Suursaatkond: (+372) 601 5815

 

Ülevaade Ukraina kodanike võimalustest Eestisse tulla ja Eestis viibida

Eesti keeles: Ukraina kodanike võimalused Eestisse tulla ja siin viibida

Inglise keeles: Overview of the current conditions of the possible arrival and adaptation of Ukrainian citizens in Estonia

Ukraina keeles: Інформація для біженців з України

Vene keeles: Обзор действующих правил для возможного прибытия граждан Украины в Эстонию и их адаптации

 

Ajutise kaitse taotlemine

Sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed saavad taotleda ajutist kaitset Politsei- ja Piirivalveametis Pärnu, Tartu, Jõhvi, Tallinna, Rakvere ja Narva esindustes. Viljandi esindusse saab aega broneerida sotsiaalnõuniku abil.

Aega ajutise kaitse vormistamiseks Viljandi esinduses saab broneerida e-posti teel, saates kirja aadressile liana.andrusko@mulgivald.ee.

Ajutine kaitse on aastane elamisluba, millega saame Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele pakkuda turvatunnet ja sotsiaalseid garantiisid. Pärast ajutise kaitse taotlemist saavad sõjapõgenikud endale sarnased õigused nagu on Eesti elanikel – näiteks õigus siin õppida, töötada ja seeläbi saada ka ravikindlustus. Ajutise kaitse taotlusankeedi saab Ukraina infopunktist või alla laadida siit.

Eesti keeles: Ajutine kaitse Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele. Info seoses Ukraina sõjaga (Politsei- ja Piirivalveamet)

Inglise keeles: Temporary protection for Ukrainian citizens and their family members. Information on the war in Ukraine (Police and Border Guard Board)

Ukraina keeles: Тимчасовий захист для громадян України та членів їх сімей. Інформація у зв'язку з війною в Україні (Поліція і Прикордонна охорона)

Vene keeles: Временная защита гражданам Украины и членам их семей. Информация, связанная с войной в Украине (Департамент полиции и погранохраны)

 

Töökohad Ukraina põgenike jaoks Eestis

Eesti keeles: Leia töökoht Eestis (Eesti Töötukassa)

Inglise keeles: Find a job in Estonia (Estonian Unemployment Insurance Fund)

Vene keeles: Найти работу в Эстонии (Эстонская Касса по безработице)

 

 

Kuidas kriisiks valmis olla?

Kriisiabi käitumisjuhised on Siseministeeriumi ja Päästeameti praktilised nõuanded inimestele, kuidas eri kriisideks valmistuda ja neis käituda. Eesti riik teeb kõik endast oleneva, et kriise vältida ja vajaduse korral neid lahendada. Ometi ei pruugi abi jõuda inimesteni alati piisavalt kiiresti, sest mõni kriis võib puudutada väga paljusid elanikke, kesta päevi ja isegi nädalaid. Sellises olukorras sõltub inimeste ja nende lähedaste heaolu suurel määral omaenda valmisolekust, kuni elutähtsad teenused taastatakse või abi saabub. Juhiseid ja näpunäiteid sellest, kuidas kriisi korral toimida, leiab veebilehel www.kriis.ee. Veebilehelt www.olevalmis.ee ning vastavast mobiilirakendusest leiab samuti praktilisi käitumisjuhiseid, kuidas erinevateks kriisiolukordadeks valmistuda ja neis käituda.

 

Ajutise kaitse elamisloa pikendamine

Alates detsembrist avaneb Ukraina kodanikel võimalus taotleda ajutise kaitse elamisloa pikendamist.

 • Ajutise kaitse elamisluba on praeguse seisuga ligikaudu 40 000 Ukraina kodanikul ja kõigil on vastavalt elamisloa aegumise ajale võimalik taotleda selle pikendamist.

 • Esimese kuu jooksul avaneb võimalus taotleda ajutise kaitse elamisloa pikendamist umbes 17 000 Ukraina kodanikul.

 • Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse saab Ukraina kodanik esitada iseteeninduskeskkonnas asylum.politsei.ee mitte varem kui kolm kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu.

 • PPA soovitus on esitada pikendamise taotlus mitte hiljem kui üks kuu enne elamisloa kehtivuse lõppu.

 • Juhul, kui ajutise kaitse elamisluba on juba kehtetuks muutunud, siis saab ajutise kaitse pikendamise taotlust esitada vaid PPA teeninduses.

 • Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse esitamiseks iseteeninduskeskkonnas asylum.politsei.ee on vajalik ligipääs internetile. Taotlemise juures küsitakse isikukoodi ja elamisloakaardi andmeid. Lisaks tuleb taotlemisel märkida, millises PPA teeninduses soovitakse oma uus elamisloakaart kätte saada.

 • Osade taotluste puhul võivad menetlejad paluda lisaandmete esitamist või PPA teenindusse tulekut, selleks võetakse nende taotlejatega individuaalselt ühendust.

 • Ajutise kaitse omamine ega pikendamine ei ole kohustuslik. Kõikidel Ukraina kodanikel on õigus Eestis edasi viibida ja elada ka ilma ajutist kaitset taotlemata, kuid sel juhul puuduvad elamisluba ja sellega kaasnevad sotsiaalsed garantiid (nt Haigekassa ja Töötukassa pakutavad hüved).

 • Ajutise kaitse pikendamise taotlemiseks peab inimese elukoht olema registreeritud. Eestisse registreeritud elukoht annab meile kinnituse, et ajutist kaitset sooviv inimene viibib ka reaalselt Eestis.

 • Samuti soovib riik, et ajutise kaitse omanikud saaksid Eestis viibimise ajal edukalt hakkama. Selleks peab iga ajutise kaitse saaja läbima kohanemisprogrammi.

 • Tööealised inimesed peavad käima tööl või registreerima ennast töötuna.

 • Lapsevanema kooliealised lapsed peavad käima koolis.

 • Häirekeskus alustas novembri lõpus nende ajutist kaitset omavate Ukraina kodanike läbihelistamist ja informeerimist, kellel mõni eelnevatest tingimusest on täitmata.