Transporditoetus

Transporditoetus on toetus raviprotseduuridel, taastusravil ja hoolekandeasutuses käimise kulude osaliseks hüvitamiseks.
 
Õigusaktid: