Mõisaküla päästekomando soetas elektrigeneraatori

Siseministeerium korraldas turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on Viljandimaa Omavalitsuste Liit.

Mulgi Vallavalitsus osales projektikonkursil ja esitas toetuse taotluse Mõisaküla päästekomandole elektrigeneraatori soetamiseks, mis sai positiivse vastuse.

Siseturvalisuse arengukava 2020 – 2030 toob välja kitsaskoha „Kriisiennetus ja hädaolukordadeks valmisoleku suutlikkus avalikus- ja erasektoris pole piisav ning võib pärssida võimalike hädaolukordade ennetamist või nendega toimetulekut."

Vastavalt arengukavale suurendab elektrigeneraator suutlikkust eri poolte kaasabil ohule reageerida ja kahjusid leevendada.

Projekti sihtrühm on Mõisaküla linna elanikkond, kes on seotud vee kasutuse, kaugkütte (pumbajaama, katlamaja, kooli, hoolekandekeskuse) ja muuga.

Nüüdseks soetatud elektrigeneraatori eest vastutab Mõisaküla päästekomando, kes koostöös Mulgi Vallavalitsusega kasutab elektrigeneraatorit vastavalt vajadusele.

Elektrigeneraator maksis 4365 eurot, millest toetuse suurus oli 3500 eurot.

Projekt „Mulgi ühisvalla väliekraan kui kohaliku elu kajastaja"

 

Innovaatiline ja kaasaegne LED-ekraan soetati Mulgi valda projekti raames. Ekraani soetamine avab uudse ja innovaatilise võimaluse Mulgi valla elanikel hankida, jagada ja kasutada uut infot välitingimustes.

Paraneb Mulgi valla spordi, kultuuri- ja vabaaja ürituste info kättesaadavus, interaktiivsete ürituste korraldamise ja väliürituste teenuse kvaliteet. Suureneb Mulgi valla väliürituste külastatavus ning paranevad kultuuriürituste turustamise võimalused.

 

Projekti „Mulgi ühisvalla väliekraan kui kohaliku elu kajastaja" soetamist toetas MTÜ Mulgimaa Arenduskoja LEADER strateegia meede II " Külakeskkonna ja –kogukonna arendamine".

Projekti kogumaksumus oli 24 639,55 eurot, millest Karksi Vallavalitsuse omafinantseering oli 4106,59 eurot. Riigihanke tulemusena soetas ja paigaldas väliekraani Hansab AS. Ekraan avati 21. detsembril 2017.

 

Mulgi valla LED-ekraan on edukalt sisse töötatud ning annab võimaluse kuvada ekraanil kohaliku elu ja piirkonda tutvustavaid videolõike.

Mulgi valla asutused, ettevõtted ja MTÜ-d saavad ekraanil tasuta tutvustada oma piirkonna toodangut, tooteid ja teenuseid.

Eelistatud on erinevate ürituste teadaanded. Samuti on oodatud Mulgi valda tutvustavad reklaamklipid ning huvitavad algatused kooliõpilaste poolt.