Rohelised rööpad II

Projekti eesmärk on arendada edasi piiriülest turismitoodet Rohelised Rööpad (Green Railways), täiustades Roheliste Rööbaste marsruute ja objekte ning arendades ja sidudes tootega uusi marsruute ja vaatamisväärsusi.

Projektiga suurendatakse Roheliste Rööbaste ja sellega seotud teenuste kättesaadavust erinevatele sihtrühmadele, sh lapsed, väikelaste vanemad, eakad ja puuetega inimesed, ning kaasatakse erinevaid sihtrühmi toote- ja teenusekujundusprotsessi. Samuti on projekti eesmärgiks säilitada turismisektori töökohti väljaspool suuremaid linnalisi asulaid ning tõsta turismipakkumise nähtavust ja konkurentsivõimet programmipiirkonnas.

Projekti jooksul piloteeritakse Eestis ja Lätis Roheliste Rööbaste objektidel erinevaid ligipääsetavust suurendavaid investeeringuid ning töötatakse välja lahendused, mida võib sarnastel objektidel laiemalt kasutusele võtta.

Projekti juhtpartner on Läti Roheteede Assotsiatsioon, mis viib tegevusi ellu koos Kurzeme Planeerimispiirkonna, Lõuna-Kurzeme, Limbaži, Valmiera, Gulbene, Smiltene, Mulgi, Valga ja Mustvee vallaga, SA-ga Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid ning MTÜ-ga Eesti Muuseumraudtee.

Projekti kaasrahastab Interreg Eesti – Läti programm ning kogu projekti toetussumma on 943 976 eurot.

Projekti kestus: 1.10.2023 – 30.09.2026

Mõisaküla päästekomando soetas elektrigeneraatori

Siseministeerium korraldas turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on Viljandimaa Omavalitsuste Liit.

Mulgi Vallavalitsus osales projektikonkursil ja esitas toetuse taotluse Mõisaküla päästekomandole elektrigeneraatori soetamiseks, mis sai positiivse vastuse.

Siseturvalisuse arengukava 2020 – 2030 toob välja kitsaskoha „Kriisiennetus ja hädaolukordadeks valmisoleku suutlikkus avalikus- ja erasektoris pole piisav ning võib pärssida võimalike hädaolukordade ennetamist või nendega toimetulekut."

Vastavalt arengukavale suurendab elektrigeneraator suutlikkust eri poolte kaasabil ohule reageerida ja kahjusid leevendada.

Projekti sihtrühm on Mõisaküla linna elanikkond, kes on seotud vee kasutuse, kaugkütte (pumbajaama, katlamaja, kooli, hoolekandekeskuse) ja muuga.

Nüüdseks soetatud elektrigeneraatori eest vastutab Mõisaküla päästekomando, kes koostöös Mulgi Vallavalitsusega kasutab elektrigeneraatorit vastavalt vajadusele.

Elektrigeneraator maksis 4365 eurot, millest toetuse suurus oli 3500 eurot.

Projekt „Mulgi ühisvalla väliekraan kui kohaliku elu kajastaja"

 

Innovaatiline ja kaasaegne LED-ekraan soetati Mulgi valda projekti raames. Ekraani soetamine avab uudse ja innovaatilise võimaluse Mulgi valla elanikel hankida, jagada ja kasutada uut infot välitingimustes.

Paraneb Mulgi valla spordi, kultuuri- ja vabaaja ürituste info kättesaadavus, interaktiivsete ürituste korraldamise ja väliürituste teenuse kvaliteet. Suureneb Mulgi valla väliürituste külastatavus ning paranevad kultuuriürituste turustamise võimalused.

 

Projekti „Mulgi ühisvalla väliekraan kui kohaliku elu kajastaja" soetamist toetas MTÜ Mulgimaa Arenduskoja LEADER strateegia meede II " Külakeskkonna ja –kogukonna arendamine".

Projekti kogumaksumus oli 24 639,55 eurot, millest Karksi Vallavalitsuse omafinantseering oli 4106,59 eurot. Riigihanke tulemusena soetas ja paigaldas väliekraani Hansab AS. Ekraan avati 21. detsembril 2017.

 

Mulgi valla LED-ekraan on edukalt sisse töötatud ning annab võimaluse kuvada ekraanil kohaliku elu ja piirkonda tutvustavaid videolõike.

Mulgi valla asutused, ettevõtted ja MTÜ-d saavad ekraanil tasuta tutvustada oma piirkonna toodangut, tooteid ja teenuseid.

Eelistatud on erinevate ürituste teadaanded. Samuti on oodatud Mulgi valda tutvustavad reklaamklipid ning huvitavad algatused kooliõpilaste poolt.