Surma registreerimine

Surma registreerimine

Surma registreerimisel teeb ametnik surmakande rahvastikuregistrisse. Surmakanne koostatakse  surma registreerimise avalduse ja arstliku surmateatise alusel.  Surma registreerimisel väljastab ametnik surmatõendi. 

Surm tuleb registreerida  7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Perekonnatoimingute tegemiseks peab isik pöörduma kohaliku omavalitsuse poole.

Elanikele teenuste parema kättesaamise võimaldamiseks töötavad Mulgi Vallavalitsuse perekonnaseisuametnikud kõikides valla piirkondades:

  • Abja piirkond on endise Abja valla haldusterritoorium, ametnike asukoht Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja;
  • Halliste piirkond on endise Halliste valla haldusterritoorium, ametnike asukoht Kulla Leerimaja, Kulla küla;
  • Karksi piirkond on endise Karksi valla haldusterritoorium, ametnike asukoht Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia;
  • Mõisaküla piirkond on endise Mõisaküla linna haldusterritoorium, ametnike asukoht Kesk tn 4, Mõisaküla.

Rahvastikuregistri toiminguid teostavad ametnikud

Perekonnaseisu-ametnik

Ametikoha asukoht

Telefon                

E-posti aadress

Vastuvõtuaeg

Milja Janson

Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, 69403 Mulgi vald

435 4788

milja@mulgivald.ee

E-R  
8.00 - 12.00;    12.30 -16.30

Elo Saar

Pärnu mnt 30,

Abja-Paluoja,

69403 Mulgi vald

435 4780

elo@mulgivald.ee

E-R  
8.00 - 12.00;
12.30 -16.30

Monika Erreline

Leerimaja,

Kulla küla,

69509 Mulgi vald

436 3280

monika@mulgivald.ee

E-N
8.00-12.00;

12.40-17.00

R   
8.00-12.00;
12.40-15.20

Inge Dobrus

Viljandi mnt 1,

Karksi-Nuia,

69104 Mulgi vald

435 5512

inge@mulgivald.ee

E-N
8-12.30;
13.00-17.00


8.00-12.30;

13.00-14.30

Leili Ruus

Viljandi mnt 1,

Karksi-Nuia,

69104 Mulgi vald

435 5517

leili@mulgivald.ee

E-N
8-12.30;
13.00-17.00


8.00-12.30;
13.00-14.30

Sirje Lepikson

Kesk tn 4,

Mõisaküla, 69302 Mulgi vald

435 5601

sirje@mulgivald.ee

E-N
8-12.00;
12.30-17.00


8.00-12.00;
12.30-14.30