Mulgi Vallavolikogu kinnitas 20. novembri istungil valla vapi ja lipu

 
Vapi kirjeldus
 
Hõbedasel kilbil on neli sinist linaõit asetatud teemandina.Neli sinist linaõit kilbil sümboliseerivad kahe mulgi kihelkonna: Abja, Halliste ja Karksi valdade ning Mõisaküla linna ühinemist.
 
Linaõied viitavad linale, kui mulkide ajaloolisele jõukuseallikale. Viis kroonlehte õies sümboliseerivad Mulgimaad. Sinine sümboliseerib rahu, harmooniat ja tasakaalu. Sinine on vaikuse ja truuduse sümbol. Kuldkollane sümboliseerib päikest, valgust ja küpsust. See on kõrgema tarkuse värv. Hõbe sümboliseerib tarkust ja ustavust.
 
 
 
Lipu kirjeldus
 
Valgel väljal on neli sinist linaõit asetatud teemandina ja sinised piidad. Neli sinist linaõit kilbil sümboliseerivad kahe mulgi kihelkonna: Abja, Halliste ja Karksi valdade ning Mõisaküla linna ühinemist.
 
Linaõied viitavad linale, kui mulkide ajaloolisele jõukuseallikale. Viis kroonlehte õies sümboliseerivad Mulgimaad. Kaks sinist piita lipu otstes viitavad kahele Mulgi kihelkonnale.
 
Lipu pikkuse ja kõrguse suhe 7:11. Lipu normaalmõõdud on 165x105cm.
 

 

Mulgi valla sümboolika konkurss

Mulgi valla sümboolika konkursi tööde laekumise tähtaeg oli 2. aprillil. Konkursi eesmärgiks on leida Abja, Halliste ja Karksi valdade ning Mõisaküla linna ühinemisel loodud Mulgi vallale ametlik sümboolika – vapp ja lipp. Konkursile laekus 29 tööd, millest ajutine sümboolika hindamiseks kokkukutsustud komisjon valis välja viis parimat. Nende viie parima töö seast valib hindamiskomisjon välja Mulgi vallale lipu ja vapi kavandi, mis parimal moel väljendavad mulgi identiteeti ning ühtekuuluvustunnet.

 

Viis parimat tööd (lisatud suvalises järjekorras)

MULGI VALD KUULUTAB VÄLJA SÜMBOOLIKA KONKURSI

Konkursi eesmärgiks on leida Abja, Halliste ja Karksi valdade ning Mõisaküla linna ühinemisel loodud Mulgi vallale ametlik sümboolika – vapp ja lipp.
 
Ühtse identiteedi hoidmiseks ja tugevdamiseks kuulutab Mulgi Vallavolikogu välja konkursi Mulgi valla vapi ja lipu kavandi leidmiseks. Mulgi valla vapp ja lipp väljendavad mulgi identiteeti ning ühtekuuluvustunnet, on kasutamiseks Mulgi vallas ja Mulgi valla esindamisel erinevatel sündmustel.
 
Konkursile tuleb esitada vapi ja lipu kavand. Seejuures tuleb arvestada, et neid sümboleid kasutatakse kohaliku võimu tunnusena infokandjatel (näiteks veebileht, dokumendiplank, majasilt, visiitkaart, trükis jne), lipu kasutamise õigus on igaühel kohaliku identiteedi ja ühtekuuluvustunde väljendamiseks.
 
Konkursitöö esitamise tähtaeg on 2. aprill 2019 kell 12.00.
 
Konkursil osalemine on anonüümne. Konkursitöö materjalid tuleb esitada kinnises ümbrikus, mille sees on kinnine ümbrik konkursil osaleja andmete (füüsilise või juriidilise isiku nimi, telefon, e-posti aadress) kohta. Konkursi materjalid ja ümbrikud varustada märksõnaga, millega osaleja esineb konkursil. Ümbrik osaleja andmetega avatakse hindamiskomisjoni poolt peale konkursi tulemuste kinnitamist.
 
Kõik konkursile laekunud kavandid avalikustatakse anonüümselt Mulgi valla koduleheküljel https://mulgivald.ee/. Konkursikomisjoni otsuse alusel ei avalikustata konkursitingimustele mittevastavaid kavandeid. Konkursi auhinnafondiks on 3000 eurot