Riigikogu valimised 2019

Riigikogu 2019. aasta valimisteks on moodustatud Mulgi vallas 4 valimisjaoskonda (vt määrust)
- valimisjaoskonnas nr 1 (Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja, Mulgi vald);
- valimisjaoskonnas nr 2 (Klubi 5, Halliste alevik, Mulgi vald).
- valimisjaoskonnas nr 3 (Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia linn, Mulgi vald)
- valimisjaoskonnas nr 4 (J. Sihveri tn 4, Mõisaküla linn, Mulgi vald)
 
Riigikogu valimistel 2019. aastal toimub maakonnakeskuses hääletamine 21.02.2019-24.02.2019 kell 12.00-20.00. Viljandi maakonnas korraldab maakonnakeskuses hääletamist valimisjaoskond nr 4, mis asub Tallinna tn 5, Viljandi linnas (Sakala Keskus).
 
Kõik valimisjaoskonnad on avatud: 
  • eelhääletuse ajal 25.02.2019-27.02.2019 kell 12.00-20.00 
  • valimispäeval 03.03.2019 kell 09.00-20.00.
 
Elektrooniline hääletamine toimub 21.02.2019 kell 09.00 kuni 27.02.2019 kell 18.00.
 
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda saab hääletada eelhääletuse ajal:
- valimisjaoskonnas nr 1 (Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja, Mulgi vald);
- valimisjaoskonnas nr 2 (Klubi 5, Halliste alevik, Mulgi vald).
- valimisjaoskonnas nr 3 (Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia linn, Mulgi vald)
- valimisjaoskonnas nr 4 (J. Sihveri tn 4, Mõisaküla linn, Mulgi vald)
 
Kodus saab hääletada valimispäeval, 3. märtsil. 
Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 3. märtsil kell 14.00. Taotluse võib elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada valimispäeval kell 9.00-14.00 ka telefoni teel.
 
Valijad, kelle elukoht on rahvastikuregistrisse kantud Mulgi valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1, mis asub Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja, Mulgi vald, Viljandi maakond (Abja Kultuurimaja). Oma elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha ja kontaktid leiate valijakaardilt. 
 
Valija, kes ei ole saanud hiljemalt 16.02.2019 valijakaarti või kelle andmetes on valijakaardil vigu, võib pöörduda avaldusega vallasekretäri Milja Jansoni poole (milja@mulgivald.ee;  tel 4354788).
 
Täiendav informatsioon www.valimised.ee
 

Mulgi valla valimiskomisjon

Asukoht
Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, Mulgi vald
 
Valla valimiskomisjoni koosseis
Esimees: Milja Janson, e-post milja@mulgivald.ee; telefon 4354788
Aseesimees: Inge Dobrus, e-post inge.dobrus@mulgivald.ee; telefon 4355512.
Liikmed: Leili Ruus, Reet Pramann, Tõnis Laurik.
Asendusliikmed: Sirje Lepikson, Liisi Rääbus
 
Dokumendid
Mulgi Vallavolikogu 21.03.2018 otsus nr 41 „Valimiskomisjoni moodustamine"
Mulgi Vallavalitsuse 14.01.2019 määrus nr 1 „Mulgi valla valimiskomisjoni asukoha määramine"
 

Hääletamistulemuste kindlakstegemine Mulgi vallas

Hääletamissedelite ülelugemist alustab häältelugemiskomisjon 04. märtsil 2019 kell 10.00 Pärnu mnt 30 Abja-Paluoja Mulgi vald. Häältelugemiskomisjoni ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse volikogu seaduses sätestatud korras moodustatud valla valimiskomisjon. Jaoskonnakomisjonidelt laekunud protokollide alusel teeb valla häältelugemiskomisjon kindlaks:
  1. Valijate nimekirjadesse kantud valijate arvu;
  2. Hääletamissedeli saanud valijate arvu;
  3. Hääletamisest osavõtnud valijate arvu (hääletamiskastides olnud sedelite arvu);
  4. Kehtetute hääletamissedelite arvu;
  5. Kandidaatidele ja erakondadele antud häälte arvu.
 
Jaoskonnakomisjonide protokollides olevate andmete õigsust kontrollib häältelugemiskomisjon hääletamissedelite ülelugemise teel.