Ravitoetus

Ravitoetus on toetus retseptiravimite ostmise, raviprotseduuridel osalemise kulude osaliseks hüvitamiseks, mida ei rahastata Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti vahenditest.
 
Õigusaktid: