Ranitsatoetus

Ranitsatoetus on esmakordselt esimesse klassi õppima asuva lapse ühele vanemale, eestkostjale või hooldajale makstav ühekordne rahaline toetus. Ranitsatoetust makstakse vallavalitsuse korraldusega nimekirja alusel. Ranitsatoetuse taotlemiseks avaldust esitama ei pea.
 
Ranitsatoetuse määraks on 100 eurot
 
Õigusaktid: