Projekt "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Mulgi vald osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine III etapp", mille raames kohandatakse puuetega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks. Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke.

Alates 27. aprillist kuni 30. juunini 2020 on puuetega inimestel võimalus esitada taotlusi toetuse saamiseks. 

Toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus koos lisadokumentidega piirkonna sotsiaaltöötajale.

 

Täiendav info piirkondade sotsiaaltöötajatelt:

Abja piirkond Mari Saarela mari.saarela@mulgivald.ee telefon 521 0315
Halliste piirkond Monika Erreline monika.erreline@mulgivald.ee telefon 5340 2000
Karksi piirkond Liivi Loi liivi.loi@mulgivald.ee  telefon 5341 2506
Mõisaküla piirkond Marina Raid marina.raid@mulgivald.ee telefon 5332 4168

 

Õigusaktid:

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord

 

Avalduse blanketid:

Taotlus toetuse saamiseks projektist  "Puuetega inimeste eluaseme kohandamine "   .doc

Taotlus toetuse saamiseks projektist  "Puuetega inimeste eluaseme kohandamine "   .pdf