Piiri tn 20 detailplaneering

Mulgi Vallavalitsus võttis 17. novembri 2020. a korraldusega nr 1034 vastu Karksi-Nuia linnas Piiri tn 20 kinnistu (maa-ala suurus 7422 m²) detailplaneeringu, mille eesmärk on Karksi-Nuia linnas Piiri tn 20 kinnistule üksikelamukompleksi ehitamine. Planeeringuga kinnistut väiksemateks kruntideks ei jagata ning uusi kinnistuid ei rajata. Kinnistu sihtotstarbeks jääb 100% elamumaa. Detailplaneering on koostatud üldplaneeringu elluviimiseks ning see ei ole vastuolus hetkel kehtiva Karksi valla üldplaneeringuga.
 
Planeeringu avaliku väljapaneku kestuseks on 7. detsembrist kuni 21. detsembrini 2020. a ja kohaks Mulgi Vallavalitsuse Karksi piirkonna vallamaja II korruse väike koosolekute ruum aadressil Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia. Detailplaneeringu kohta laekunud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete esitamise korral on avalik arutelu 5. jaanuaril 2020. a kell 17.00 Mulgi Vallavalitsuse Karksi piirkonna vallamaja II korruse koosolekute ruumis aadressil Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia.