Sotsiaalkindlustusamet hakkab 1. septembrist pakkuma riiklikku perelepitusteenust

Alates 1. septembrist käivitub perelepitusteenus riiklikul tasandil ning seda hakkab pakkuma sotsiaalkindlustusamet. Teenus on lapsevanematele tasuta. Seni pakuti perelepitusteenust kohaliku omavalitsuse või perede enda rahastusel.
 
Igal aastal pöördub last puudutavate küsimuste lahendamiseks kohtu poole ligi 4000 inimest.
Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna 2021. aasta pöördumistest moodustasid hooldusõiguse ja perekonnaõigusega seotud küsimused kokku ligi neljandiku kõigist pöördumistest. Sealjuures lasteabitelefonile helistati mullu hooldusõigusega seotud küsimustes kokku 872 korral.
 
„Uuringute ja välisriikide praktika kohaselt on perelepituse korral tõenäolisem jõuda kokkuleppele küsimustes, mis puudutavad lapse heaolu, elatisabi ja suhtluskorda. Seega rääkis riikliku teenuse kasuks mitu asjaolu: soov toetada peresid ja tagada teenuse ühtlane kvaliteet ning kättesaadavus kogu Eestis," selgitab sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu.
 
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on perelepituse eesmärgiks lapsevanemate ja lepitajaga koostöös leida nii lapsele kui ka mõlemale vanemale kõige paremini toimiv lapse huvidest lähtuv elukorraldus. „Riikliku perelepitussüsteemi eesmärk ei ole lapsevanemate omavahelise paarisuhte taastamine, vaid vaidlevad osapooled peaksid lapse elukorraldust puudutavates vaidlusküsimustes jõudma mõlemale vanemale sobiva lahenduseni, mis lähtub esmajoones lapse huvidest."
 
Riikliku perelepitusteenuse seaduse jõustumisega algab tihe koostöö kohtutega. Kui kohtule esitatakse avaldus, mis puudutab lapse suhtluskorda, suunab kohus vanemad üldjuhul esimesena perelepitusse. Erandiks on pered, kus vanem on olnud teise vanema või lapse vastu vägivaldne.
 
Uue muudatusena lisandub ka laste kaasamine. See annab võimaluse, et ka nemad oleksid protsessis paremini kuuldavad ja nende arvamusega arvestatakse. Laste kaasamine perelepitusse toimub lapse vanust ja valmisolekut arvestades.
 
Teenuse saamiseks tuleb perel esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus iseteeninduse või kirja teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Taotlusesse tuleb märkida nii vanemate kui ka laste andmed ja kirjeldada, milles on erimeelsused tekkinud. Perelepitus on vabatahtlik, seega peavad mõlemad vanemad andma nõusoleku teenusel osalemiseks.
 
Riikliku perelepituse oluline info on koondatud sotsiaalkindlustusameti kodulehele:
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/riiklik-perelepitusteenus, kust leiab nii koordinaatorite kontaktid, juhendmaterjale lapsevanematele kui ka muud infot teenusel osalemise kohta.

Perelepitusteenus

Perelepitusteenus on mõeldud ühise alaealise lapse või laste lahku läinud või lahkuminevatele lapsevanematele, kel ei ole õnnestunud kokku leppida lapse elukorralduslikes küsimustes (näiteks suhtluskord, elatis). Perelepitaja neutraalse osapoolena aitab lapsevanematel oma mõtteid vahendada ja erimeelsusi lahendada ning jõuda kokkulepeteni, mis rahuldavad vanemaid ja on ühtlasi ka lapse huvides.

Perelepitus on lapsevanematele kiirem, soodsam, vaimset tervist säästvam ning lapse heaolu paremini arvestav meetod, mille raames sõlmitud vanemate vahelised kokkulepped on efektiivsemad kui kohtumenetluses. Kui pöördute kohtusse lapse elukorraldusega seotud küsimustes, soovitame teil enne seda kaaluda  perelepitusteenusele tulekut.

Perelepitaja leidmiseks:

 

Vaata perelepitusteenust tutvustavat videot.