Karksi-Nuias Ettevõtluse 1 ja Oru 2a kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Mulgi Vallavolikogu tunnistas 15. augusti 2018 aasta otsusega nr 65 kehtetuks Karksi-Nuias asuva Ettevõtluse tn 1 ja Oru tn 2a kinnistute detailplaneeringu, mis on kehtestatud Karksi Vallavolikogu 17. novembri 2004. aasta otsusega nr 146 „Karksi-Nuia kinnistute Ettevõtluse 1 ja Oru tn 2a detailplaneeringu kehtestamine". Nuia PMT soovis detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kuna see on kehtestatud 2004. aastal ning möödunud 14 aasta jooksul on oluliselt muutunud antud piirkonna majanduslikud vajadused ja hoonestus.