Noortevaheline vägivald

Kohene abi:

● 112 - tihtilugu seostavad noored 112-le helistamist mõne (katastroofse) sündmusega: avarii, tulekahju, vargus, õnnetus, jne. Oluline on noortele meelde tuletada, et 112-le saab alati ka helistada mistahes kiusamist kogedes või pealt nähes (nii vaimne- kui füüsiline). Operaatorid tegutsevad ise juba vastavalt - kiireloomulistele olukordadele reageeritakse kohe, muul juhul suunatakse vajalike ekspertide poole;
● veebipolitsei - veebipolitsei poole on võimalik pöörduda 6 suurema teema puhul: kui soovid politseilt nõu; kui sul on seadusi puudutavaid küsimusi; kui soovid saata politseile vihjet või teadet; kui kahtlustad, et keegi teine esineb internetis sinu nime all; kui oled sattunud kiusamise/ahistamise ohvriks; kui soovid teatada seksuaalsest või muust väärkohtlemisest. Veebipolitseinikud tegutsevad vastavalt piirkonnale (tutvusta noortele oma piirkonna veebipolitseiniku kontakti!), lisaks on riiklik koordinaator ning võimalus ka FB teel suhelda;
palunabi.ee - Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi - laiaulatuslikku tugi inimestele, keda on koheldud vägivaldselt, hoolimatult või halvasti. Toetatakse füüsilise, vaimse, seksuaalse ja majandusliku vägivalla, samuti õnnetusjuhtumite ja kuritegude korral. Ööpäevaringne tasuta teenus, telefon: (+372) 11 6006, ohvriabi@ohvriabi.ee. Kodulehel on võimalik ka chatis suhelda eesti, inglise ja vene keeles;
lasteabi.ee - ööpäevaringne tasuta teenus, et anonüümselt teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel. Telefon: (+372) 11 6111, info@lasteabi.ee. Kodulehel on võimalik ka chatis suhelda eesti, inglise ja vene keeles;
● Riiklik usaldustelefon - vältimatu psühholoogilise abi ööpäevaringne kriisiabi, telefon: 126 (eesti keeles) ja 127 (vene keeles).
 

Lisaks:

● Koolipsühholoogide nõuandeliin - võimalus rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta, telefon: 1226 (eesti keeles E-R 16.00-20.00), 1227 (vene keeles T 16.00-20.00). Nõuandeliinile võib pöörduda ka kooliväliste teemadega;
sova.ee - Sova chat on vestlusplatvorm lastele vanuses 7 kuni 15 aastat. Sova vestluses saab anonüümselt ja konfidentsiaalselt arutada vaevavate küsimust või teemade üle. Chatis vestlevad SOS Lasteküla nõustajad ja vabatahtlikud. Chat on avatud tööpäevadel 14:00-22:00 eesti ja vene keeles;
letschat.fi - ukrainakeelne platvorm (nagu Sova), kus noortel on võimalik anonüümselt oma muredest rääkida ning täiskasvanud vastavad. Chat on avatud tööpäevadel 12:00-16:00. Lisaväärtusena on võimalik tööpäevadel vahemikus 14:00-16:00 saada abi ka oma kodutöödega;
eluliin.ee - emotsionaalse toe telefon inimestele, kes on hingelise kriisi seisundis, depressioonis, tajuvad sügavalt kaotuse- ja leinavalu, tunnevad üksindust, kannatavad vägivalla all, kogevad mitmesuguseid suhte- ja perekonnaprobleeme, sotsiaalseid raskusi või soovivad elust lahkuda. Avatud õhtuti alates 19:00 kuni 7:00 hommikuni, telefonid: (+372) 655 8088 (eesti keeles) ja (+372) 655 5688 (vene keeles);
peaasi.ee - lisaks laialdasele vaimse tervise alasele infole on Peaasi lehe kaudu võimalik registreerida ennast ka spetsialistide nõustamisele, võimalusel abistavad ise või suunavad edasi erialaste ekspertide poole;
lahendus.net - tasuta ja anonüümne psühholoogiline nõustamine, nõustavad Tartu ja Tallinna Ülikooli kõrgema astme psühholoogia tudengid. Võimalik eesti, inglise ja vene keeles;
suurimjulgus.ee - küberkiusamisalane info ja materjalid, kodulehel on võimalik ka chatis suhelda eesti, inglise ja vene keeles;
kiusamisestvabaks.ee - Lastekaitseliidu põhjalik info kiusamise kohta (mida teha, kuhu pöörduda , koolitused jne), k.a. "Kiusamisest vabaks" programmi rakendamise info;
kiusamisvaba.ee - Kiusamisvaba kooli kiusuennetusprogrammi koduleht, kus on samuti palju erinevat materjali ja kasulikku infot;
oiguskantsler.ee - laste ombudsmani info kolmes kategoorias: Mida teha, kui sind kiusatakse; mida teha, kui näed kiusamist pealt; mida teha, kui oled ise kiusanud;
vihjeliin.ee - vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus, mis võimaldab interneti kasutajal edastada teavet internetis levivast ebaseadusliku sisuga materjalist – laste seksuaalne väärkohtlemine, laste kaubitsemine (inimkaubandus). Teabe saab edastada anonüümselt ilma teavitaja isikuandmeid välja selgitamata ja salvestamata;
tarkvanem.ee - infokeskkond igas vanuses laste vanematele, teadmised, nõuanded ja mitmekülgne info laste kasvatamise, abisaamise, koolituste jt võimaluste kohta. Edendatakse mõtteviisi, et vanemlikke oskusi saab õppida ning nõu ja abi otsimine on igati normaalne. Lehte haldab Tervise Arengu Instituut (TAI).
 

Mida teha, kui märkad kiusamist:

● Ära levita kiusu. Sellega aitad kaasa kiusaja publiku suurendamisele. See kaitseb nii ohvrit kui sind ennast, sest ka sinu jalajälg internetis muutub kiusavat sisu levitades negatiivseks kogu eluks.
● Julge välja öelda, kui näed, et midagi on valesti. Kui sa näed internetis käitumist, mis võib kellelegi haiget teha, siis ütle otse, et see pole OK. Palu ebasobiv sisu eemaldada. Sinu esimesele sammule julgevad järgneda ka teised, kes ohvrit toetama hakkavad.
● Ära jää kõrvalseisjaks, sest nii annad kiusajate tegevusele heakskiidu. Paku oma abi. Ütle talle, et sa oled olemas ning tahad aidata. Kiusatava toetamine tähendab ohvrile sageli palju rohkem kui aimatagi oskad.
● Fikseeri olukord, tee screenshot või screen recording, talleta tõestusmaterjal, teavita küberkiusust lehekülge, kus see toimus, et haiget tegev sisu võimalikult kiiresti eemaldataks ja kiusaja käitumine peatataks.
● Julgusta kiusatavat rääkima või räägi ise olukorrast mõnele usaldusväärsele täiskasvanule või pöördu Lasteabi või veebikonstaabli poole.
 

Kuidas rääkida noortega kiusamisest:

● Rääkige noortega ausalt ja vahetult ilma probleemi pisendamata või tegevusi ilustamata. Suure tõenäosusega on tänaseks paljud noored neid videosid juba näinud - aidake neil mõista, kuidas sellises olukorras käituda, mida teha ja kust saab abi, millised on peamised kontaktid (ka teie piirkonnale omased), mida kõik noored teadma peaks jne;
● Arutlege noortega, miks nende videote edasi jagamine pole okei ning mida võivad nendes videotes olevad noored tunda. Uurige noortelt, kas nad näiteks teavad, kuidas Instagrami või Tiktoki videosid raporteerida?;
● Kui tunned, et sinu teadmistest jääb puudu või vajad tuge noortega nendel teemadel rääkimisest, siis saad abi just ülapool mainitud professionaalse sisuga lehtedelt ja nende organisatsiooni kontaktidelt. Näiteks Peaaasi kiusamisalane info, aga ka kõik teised eelpool nimetatud lehed;
● Kiusamise ohver ei ole kunagi süüdi. Kuigi nendel, keda kiusatakse, on mõningaid ühiseid omadusi, ei ole ükski nendest omadustest aluseks, et teda tohib ja võib kiusata. See on alati vägivald ja see ei ole kunagi põhjendatud. - Palun tuletage seda ikka ja alati kõigile oma noortele meelde!