Muud nimetamata toetused

Muud nimetamata toetused on mõeldud eelpool nimetamata muude hädavajalike kulutuste katmiseks.
 
Õigusaktid: 
 
Avaldus: