Küttetoetus

Küttetoetus on küttematerjali (puit, brikett, kivisüsi jm) ostmiseks autonoomse küttesüsteemiga eluruumi kasutajale ette nähtud toetus.
 
Küttetoetuse määraks on küttematerjali maksumus kuni 200 eurot.
 
Õigusaktid: