Mulgi Vallavolikogu komisjonid

Eelarve- ja majanduskomisjon

Esimees: Esta Jaaksoo

Aseesimees: Hans Neppo

Liikmed:

Merju-Mai Leiaru

Arvids Tisler

Arvo Pede

Jüri Patune

Anti Kala

Sigrid Ruben

Taimo Tugi

Komisjoni koosolekute protokollid 

28.03.2023 otsus nr 110 "Mulgi Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine".

Mulgi vallavolikkogu alatise eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Esimees: Andres Rõigas

Liikmed:

Juta Jalakas

Heikki Olonen

Ingrid Kõiv

Lembit Hiiesalu

Mari Saarela

Eneli Põder

Riina Seegel

Annika Veidenberg

Komisjoni koosolekute protokollid

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni tegevusaruanne 2021/2022

 

Haridus- ja kultuurikomisjon

Esimees: Taevo Viitas

Liikmed:

Jüri Patune

Ilmar Pärn

Ürjo Mälksoo

Deily Tatar

Laine Pedaja

Evija Pärn

Kai Kannistu

Reet Joosing

Komisjoni koosolekute protokollid

 

Spordikomisjon

Esimees: Reet Paju

Liikmed:

Fred Karu

Leo Liiber

Anti Kala

Andi Sõmmer

Eveli Allik

Kert Vallas

Olavi Israel

Jaak Israel

Komisjoni koosolekute protokollid

Spordikomisjoni tegevusaruanne 2021/2022

 

Kodanikuühenduste ja külaarengu komisjon

Esimees: Tarmo Simson

Liikmed:

Reet Paju

Harri Ellermaa

Tea Kartau

Eveli Allik

Juta Jalakas

Mati Iisson

Enn Sarv

Veiko Kuusik

Komisjoni koosolekute protokollid

Kodanikuühenduste ja külaarengu komisjoni tegevusaruanne 2021/2022

Muudatus Mulgi Vallavolikogu kodanikuühenduste ja külaarengu komisjoni koosseisus

 

 

Keskkonna- ja heakorrakomisjon

Esimees: Raul Song

Liikmed:

Rein Tarkus

Indrek Lepik

Kati Kuusk

Uno Suurmets

Viljar Veidenberg

Urmas Suurpuu

Rene Sang

Voldemar Giske

Komisjoni koosolekute protokollid

Keskkonna- ja heakorrakomisjoni tegevusaruanne 2021/2022

Muudatus Mulgi Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosseisus

 

Revisjonikomisjon

Esimees: Enn Sarv

Aseesimees: Hans Neppo

Liikmed:

Arvo Maling

Esta Jaaksoo

Aivar Moks

Komisjoni koosolekute protokollid

28.03.2023 Otsus nr 111 "Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine"

Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

 

 

 

Mulgi vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Mulgi vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine

 

Mulgi Vallavolikogu alatise eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Mulgi Vallavolikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine

Mulgi Vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Mulgi Vallavolikogu alatise spordikomisjoni koosseisu kinnitamine

Mulgi Vallavolikogu alatise kodanikuühenduste ja külaarengu komisjoni koosseisu kinnitamine

Mulgi Vallavolikogu alatise keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosseisu kinnitamine

 

Mulgi vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisus muudatuste tegemine

Mulgi Vallavolikogu komisjonide koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine