Mulgi Vallavolikogu alalised komisjonid

Eelarve- ja majanduskomisjon

Esimees Kati Kuusk,  telefon 5332 6007, kuusk.kati@gmail.com
Aseesimees Taimo Tugi

Andre Aavastik
Juta Jalakas
Merju-Mai Leiaru
Sigrid Ruben
Jüri Patune
Maimu Paumere
Peeter Uisk
 

Keskkonna- ja heakorrakomisjon

Esimees Rein Tarkus, telefon 511 0314, rein.tarkus@gmail.com
Aseesimees Taimo Tugi

Harri Ellermaa
Richard Liivak
Piret Koppelman
Rein Mägi
Viktor Siigur
Tarmo Simson
Urmas Suurpuu 

 

Haridus- ja noorsootöökomisjon

Esimees Taevo Viitas, telefon 5666 4007, taevoviitas@gmail.com

Aaseesimees Siret Vene

Olavi Israel
Piret Koorep
Ingrid Kõiv
Margus Lukka
Reet Paju
Arne Putnik
Katrin Tambet
Jorma Õigus

 

Kultuurikomisjon

Esimees Urmas Suurpuu, telefon 513 5306, urmas.suurpuu@karksi.ee

Reet Joosing
Kai Kannistu
Piret Leskova
Leana Liivson
Ürjo Mälksoo
Evi Oissar
Priit Oks
Laine Pedaja
Margus Põldsepp
Kerstin Rei
Lauri Sepp
Deily Tatar

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Esimees Mari Saarela, telefon 521 0315, mari@mulgivald.ee
Aaseesimees Eneli Põder

Grete Kangro
Tea Kartau
Ade Laande
Anne Ladva
Sigrit Saar
Urve Tehver
Inga Tiirats  

 

Spordikomisjon

Esimees Kerti Einstein, telefon 5678 117, kertieinstein@gmail.com
Aseesimees Leo Liiber

Udo Jakobson
Fred Karu
Arne Lohu
Peeter Rahnel
Andi Sõmmer
Taimo Tugi
Kaupo Välba
 

Revisjonikomisjon

Esimees Taimo Tugi, telefon 5330 7192, taimotugi@gmail.com

Kerti Einstein
Leo Liiber
Andres Rõigas
Rein Tarkus