Koduteenus

Koduteenus on inimestele, kes vajavad abistamist kodustes tingimustes, st abi toimingutes, mis on vajalikud kodus elamiseks, kuid mida inimene ilma kõrvalabita sooritada ei suuda, näiteks küttepuude või vee tuppa toomine, abistamine toidu valmistamisel, koristamisel, hügieenitoimingute korraldamisel vms. Teenus hõlmab ka abi korraldamist väljaspool inimese kodu, kui see on vajalik tema igapäevaseks toimetulekuks, näiteks poest toidu toomine, saatmine arsti juurde jms.
 
Teenuse raames osutatav kõrvalabi võib seisneda ka isikuabi osutamises. Isikuabi tähendab abistamist enesehooldusega seotud toimingute sooritamisel, näiteks juhendamist ja abistamist toidu valmistamisel, riiete korrastamisel, juhendamist hügieenitoimingutes ja hooldusabivahendite kasutamisel, abistamist liikumisel jms.
 
Koduteenuse osutamiseks sõlmitakse kirjalik koduteenuse osutamise leping koduteenuse saaja ja/või tema seadusjärgse ülalpidaja või eestkostja, koduteenuse osutaja ja vallavalitsuse vahel.
 
Koduteenuse hind on: 7 eurot/tund. Miinimumaeg on 1 tund. Sooja valmistoidu kliendile koju viimine 2 eurot/kord. Hinnale lisandub toidu maksumus..
 
Koduteenuse saamiseks tuleb pöörduda sotsiaaltööspetsialisti poole.
 
Õigusaktid: