Korraldatud jäätmevedu

Mulgi vallas teostab korraldatud jäätmevedu AS Eesti Keskkonnateenused.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmeid saab üle anda Viljandi jäätmejaama.

 

Taotluste vormid

1) Jäätmevaldaja soovib jäätmeveo vabastust:
 
 
 
2) Jäätmevaldajad soovivad sõlmida vedajaga ühise jäätmeveo lepingu:
 
 
 
3)  Jäätmevaldaja soovib teistsugust veograafikut, kui on ette nähtud õigusaktides:
 
 
 
4) Jäätmevaldaja kinnitus selle kohta, et kinnistul ei elata ja seda ei kasutata:
 
 
 
5) Ehitustööde käigus, ehitusjäätmete tekkimisel üle 10 m3 ja lammutustööde lõppemisel esitatav ehitusjäätmete õiend: 

 

 

Viljandi jäätmejaam


E,T,K,N,R 9.00-18.00
L 9.00-15.00

Aadress: Pärnu mnt 36, Viljandi

Telefon: 435 5025

E-post: viljandi@keskkonnateenused.ee