Jäätmemajandusalased õigusaktid

Mulgi valla jäätmekava 2019–2023

Mulgi valla jäätmehoolduseeskiri

 

Taotluste vormid

1) Jäätmevaldaja soovib jäätmeveo vabastust:
 
2) Jäätmevaldajad soovivad sõlmida vedajaga ühise jäätmeveo lepingu:
 
3) Jäätmevaldaja soovib teistsugust veograafikut, kui on ette nähtud õigusaktides:
 
4) Jäätmevaldaja kinnitus selle kohta, et kinnistul ei elata ja seda ei kasutata:
 
5) Ehitustööde käigus, ehitusjäätmete tekkimisel üle 10 m3 ja lammutustööde lõppemisel esitatav ehitusjäätmete õiend: 

 

Mulgi vallas teostab korraldatud jäätmevedu AS Ragn Sells.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmeid saab üle anda Viljandi jäätmejaama.

Viljandi jäätmejaam

 

Ohtlike jäätmete ja elektroonikajäätmete vastuvõtt

Karksi-Nuias

Tiigi 1, Karksi-Nuia

Avatud:
K 13.00-15.00      
L 11.00- 14.00

Taara vastuvõtt

Karksi-Nuias

Rahumäe 2b, Karksi-Nuia (Kaubamaja hoovis)

Avatud:  T - R   9 - 18,     L, P     9 - 16

Telefon: 434 1090