Avalik konkurss Lilli Külamaja juhataja vaba ametikoha (0,5 kohta) täitmiseks

Tööülesandeks on külamaja töö korraldamine, valla esindamine piirkonnas, koostöö kohalike algatusgruppidega külaelu arendamiseks.

Töökoha asukoht on Mulgi vald (Lilli).

Nõuded kandidaadile:

 • keskharidus;
 • koostöövalmidus;
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
 • organiseerimisoskus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel;
 • arvuti kasutamise ja projektide kirjutamise oskus.


Kasuks tuleb: isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • essee tegevussuundadest külamaja juhatajana (ühel A4 lehel);
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid kandidaadi soovil.

Dokumendid esitada 31. jaanuariks 2023 digiallkirjastatult e-posti aadressile
mulgi@mulgivald.ee või Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, märgusõnaga „Lilli Külamaja juhataja (0,5)".

Lisainformatsioon: Ardo Agasild, telefon 527 3965, e-posti aadress ardo.agasild@mulgivald.ee

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule

Tööd pakume tugiisikule, kelle ülesanne on olla toeks 6-aastasele lapsele Paistu Lasteaias.
 
Tugiisik  viibib  lapse  kõrval  lasteaia  päevakava  järgi  kuni  lõunauneni; juhendab  ja  abistab teda  õppe-  ja  arendustegevustes  rühmaruumis,  teistes  õpperuumides  ja  õues;  on  lapsele individuaalset  tuge  osutamas  toimetulemisel  eneseteenindamisel  ja  erinevates  sotsiaalsetes oludes.
 
Kasuks tuleb tugiisikukoolituse läbimine.
Lisainfo: +372 524 7395 või liana.andrusko@mulgivald.ee

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule

Tööd pakume tugiisikule, kelle ülesanne on toetada 6-aastase lapse arengut Õisu Lasteaias.
 
Sobiv inimene on:
 • rõõmsameelne ning positiivse ellusuhtumisega;
 • toetav ja lapsesõbralik;
 • kasuks tuleb tugiisikukoolituse läbimine.
Lisainfo: +372 5340 2000 või monika@mulgivald.ee

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule

Tööd pakume tugiisikule, kelle ülesanne on olla toeks 3-aastasele lapsele Karksi-Nuia Lasteaias.
 
Sobiv inimene on:
 • rõõmsameelne ning positiivse ellusuhtumisega;
 • toetav ja lapsesõbralik;
 • kasuks tuleb tugiisikukoolituse läbimine.
Tugiisiku ülesanne on toetada ning arendada lapse iseseisvust ja arengut.
 
Lisainfo: +372 5341 2506 või liivi.loi@mulgivald.ee
OÜ Nuia PAK otsib
PEREÕDE
 
Eelduseks meditsiiniõe kutse.
Tegevuseks iseseisev vastuvõtt ning tegelemine nii laste kui täiskasvanutega.
 
Palk on töö vääriline.
Kandideerimiseks on vajalik meditsiiniõe kutse.
 
Asukoht: Kalda 6A, Karksi-Nuia, Mulgi vald, Viljandimaa.
 
Töö tüüp: Täistööaeg
 
Lisainfo: Perearst S. Kirik, skirik@hot.ee