Leitud! Mulgi Hoolekandekeskus pakub tööd kokale

Mulgi Hoolekandekeskuse Mõisaküla tegevuskoht aadressil:
Kiikre 15, Mõisaküla, Mulgi vald pakub tööd kokale.
 
Sinu tööülesandeks on valmistada toitu hoolealustele.
Kandidaadilt eeldame koka haridust ja tervisetõendit.
 
Kandidaadile pakume:
 • Toetavat ja sõbralikku meeskonda
 • Kaasaegset töökeskkonda
 
Kandideerimise tähtaeg: kuni sobiva kandidaadi leidmiseni
Vajalikud dokumendid: CV ja haridust tõendav dokument
Kontakt: Mulgi Hoolekandekeskuse juhataja kohusetäitja Liana Andruško, tel: 524 7395 e-mail: hooldekodu@moisakyla.ee

Avalik konkurss Karksi-Nuia Spordikooli spordijuhi ametikoha täitmiseks

Tööülesannete kirjeldus: spordialase tegevuse koordineerimine, juhtimine ja arendamine, sporditegevuse järjepidevuse ning kvalitatiivselt kõrge arengu tagamine spordikoolis ning Mulgi valla spordivaldkonna töö koordineerimine ja valdkonna arendamine.
 
Töökoht: Mulgi vald (Karksi-Nuia spordikooli asukoht Kooli tn 1, Karksi-Nuia)
 
Nõuded kandidaadile:
 • kõrgharidus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • arvuti kasutamise ja projektide kirjutamise oskus;
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
 • algatus- ja otsustusvõime, pingetaluvus, strateegiline ja majanduslik mõtlemine,
 • organiseerimisoskus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel;
 • B-kategooria juhiluba.
Kasuks tuleb:
 • teadmised ja kogemus spordialastest tegevustest;
 • eelnev juhtimiskogemus, töökogemus laste ja noorte sporditegevuste vm juhendamisel, sh spordiürituste korraldamine.
 
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • allkirjastatud kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • lühivisioon spordikooli arengust ja juhtimise üldpõhimõtetest ning valla spordivaldkonna
 • koordineerimisest;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid kandidaadi soovil.
 
Dokumendid esitada 4. septembriks 2022  digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee või Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, märgusõnaga „Karksi-Nuia Spordikooli spordijuht".
 
Lisainformatsioon: Ardo Agasild, telefonid 435 4793, 527 3965, e-posti aadress ardo.agasild@mulgivald.ee.
 

 

Avaliku konkursi pikendamine Mulgi Vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti ametikohale

  

Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on tulemusliku lastekaitsealase töö korraldamine Mulgi vallas, sh lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu; aidata säilitada ja parandada Mulgi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet.

Töökoha asukoht on Mulgi vald.

Nõuded kandidaadile:

Lastekaitsespetsialisti ametikohal on nõutav:

 • kõrgharidus;
 • erialane ettevalmistus ja teadmised;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest valmidus kutset omandama;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • oskus pidada läbirääkimisi, läbi viia nõupidamisi, koostada dokumente (haldusdokumendid, lepingud jne) oma teenistuskohustuste piires;
 • algatusvõime, loovus, sh võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt;
 • kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus;
 • B-kategooria juhiload.

 

Omalt poolt pakume: eneseteostusvõimalust eesmärgiga panustada Mulgi valla lastekaitsevaldkonna arengusse; erialase enesetäiendamise võimalust, toetavat meeskonda.

 

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • allkirjastatud kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus (CV);
 • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 07. september 2022.a  digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee või Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, märgusõnaga „Lastekaitsespetsialist".

Kontaktisik: sotsiaalnõunik Liana Andruško, telefon 524 7395, e-posti aadress liana.andrusko@mulgivald.ee

 

 

 

OÜ Nuia PAK otsib
PEREÕDE
 
Eelduseks meditsiiniõe kutse.
Tegevuseks iseseisev vastuvõtt ning tegelemine nii laste kui täiskasvanutega.
 
Palk on töö vääriline.
Kandideerimiseks on vajalik meditsiiniõe kutse.
 
Asukoht: Kalda 6A, Karksi-Nuia, Mulgi vald, Viljandimaa.
 
Töö tüüp: Täistööaeg
 
Lisainfo: Perearst S. Kirik, skirik@hot.ee